Politica de confidentialitate

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website-ul www.mariapauna.ro

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (Legea nr. 677/2001), şi Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumita in continuare „Regulamentul General UE privind protecția datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate în vederea implementarii Regulamentului General UE, Societatea ONLINE BEAUTY EXPERT SRL, (denumita in continuare „Societatea”), cu sediul în P-Ta Dorobanti 6 Bucuresti Sect 1, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/10251/2018, CUI 39634640,
egal reprezentată de către Maria Păuna, în calitate de administrator, are obligaţia să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate. Societatea prelucrează datele dumneavostră cu caracter personal atunci cand accesati site-ul www.mariapauna.ro („Website-ul”) în conformitate cu predeverile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a
acestor date („GDPR”).

Operatorul de date cu caracter personal:

ONLINE BEAUTY EXPERT SRL este o societate română constituită şi funcţionând conform legilor din România, care, în calitatea sa de Operator, stochează cu bună credinţă datele cu caracter personal ale clienților săi/reprezentanților legali sau convenționali ai clienților săi persoane juridice, în conformitate cu reglementările aplicabile, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform Legii nr. 677/2001 şi articolului 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

Datele cu caracter personal

Datele prelucrate sunt:

a) în momentul abonarii la newsletter-ul Societății: nume, prenume, adresa de e-mail;

b) în momentul completării formularului de contact dispobil pe Website: nume, prenume, numar de
telefon, adresa de e-mail;

c) De asemenea, website-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia / acesteia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate vizeaza: ora si data accesarii site-ului, precum si adresa de IP a terminalului de pe care a fost accesat website-ului.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către Societate in următoarele scopuri:

pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, cum ar fi pentru primirea de newsletter/e şi alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor şi serviciilor Operatorului, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;
pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, cum ar fi pentru organizarea de evenimente interne şi externe, respectiv invitarea dumneavoastră la aceste evenimente, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor.
In contextul prelucrarii datelor vizitatorilor Website-ului, in scopul asigurarii unei bune functionari a website-ului Societatii; temeiul juridic al preluarii il reprezinta interesul legitim al Societatii a isi imbunatati serviciile
În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal in alte scopuri în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Cu privire la newsletter-ul Societatii, vom păstra adresa ta de e-mail în baza de date a newsletterului atât timp cât abonarea ta este activă; din momentul în care primim cererea ta de dezabonare, vom dezactiva trimiterea de newslettere către adresa ta de e-mail; moment la care, adresa de email, va fi stearsa din baza de date cu privire la abonatii pentru newsletter; ⎫ cu privire la formularul de contact, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară oferirii de răspunsuri la mesajele şi cererile tale şi dovedirii corespondenţei purtate cu tine, dar nu mai mult de 1 an de la primirea acestora;

Cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe website şi interacţiunile utilizatorilor cu website-ul, vom păstra datele privind interacţiunile tale pe o perioadă de până la 3 ani.

În cadrul scopurilor legate de executarea contractului încheiat cu dumneavoastră si prestării serviciilor si produselor achiziționate de către dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

Documentele care conțin date cu caracter personal vor fi stocate pe durata relației contractuale cu Operatorul, respectiv 10 ani după încetarea acesteia, conform Legii contabilității nr. 82/1991.

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

Pentru utilizarea fişierelor cookie în privinţa cărora este necesar acordul tău prealabil, website-ul îţi va cere acordul printr-un banner afişat pe website. Acest banner conţine un link către prezenta Politică de protectie a datelor cu caracter personal şi îţi oferă opţiunea de a accepta fişierele cookie, precum şi opţiunea de a le refuza. Dacă ţi-ai dat acordul, dar te răzgândeşti ulterior, poţi folosi setările aplicaţiei tale de navigare pe internet (browser-ul) pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fişierele cookie.

Divulgarea către terți

Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele tale. Pe baza consimțământului tău, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și / sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele tale personale către:

Furnizori de servicii din următoarele domenii: marketing, servicii administrative și de procesare a tranzacțiilor;

Alți furnizori de servicii, toți avand semnate acorduri de păstrarea confidențialității informațiilor; Organizații sau companii care coordonează studii specifice și care sunt de acord să păstreze confidențialitatea informațiilor primite;
Agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;
Alte autorități și organisme, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legislative și / sau protejării intereselor noastre legitime;
Alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.
Transmiterea datelor tale personale către destinatarii mai sus menționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță.

Dacă aveți o întrebare privind exercitarea vreunui dintre drepturile dvs. menționate mai sus sau orice solicitare de adresare, vă rog să ne scrieți la adresa de corespondență a Societății office@mariapauna.ro